Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemeen

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als “je”) worden geplaatst bij Pretty Little Tales, hierna aangeduid als “Pretty Little Tales”, “ons” of “wij”, via de Pretty Little Tales website, de mobiele website, de mobiele app of via de telefoon (gezamenlijk aangeduid als “prettylittletales.com”).

Door gebruik te maken van prettylittletales.com en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden door de onderstaande algemene voorwaarden (de ”Voorwaarden”). Zorg dat je de voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.

Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan en niet in de hoedanigheid van een bedrijf handelen, kunnen een bestelling plaatsen. Bestellingen die worden betaald met iDEAL kunnen vanaf 16 jaar worden gedaan.

Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op prettylittletales.com worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de voorwaarden, die geldt voor jouw bestelling, is de versie die te vinden is op prettylittletales.com ten tijde van de plaatsing van je bestelling.

Pretty Little Tales wil je de best mogelijke online ervaring bieden. Om dit mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat onze diensten naadloos verlopen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord (i) geen mededelingen of content die schadelijk kunnen zijn of een negatieve invloed hebben op onze bedrijven, producten of diensten te posten, verzenden, herdistribueren, uploaden, of promoten; (ii) niet te handelen op een wijze die of geen apparaat te gebruiken dat andere gebruikers beperkt, schaadt, hindert of remt in het gebruiken of genieten van de website, of de veiligheid van de website beïnvloedt, of (iii) geen apparaat te gebruiken of proberen een motor, software, hulpmiddel, agent of ander apparaat of mechanisme te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, bots, crawlers, avatars of intelligente agents) om te navigeren en zoeken in de website, of om de inhoud van de website te kopiëren. We behouden ons het recht voor om toegang tot de site onmiddellijk te blokkeren en het account te sluiten van gebruikers die deze bepaling of enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden schenden.

 1. Prijzen en verzendkosten

De prijzen die zijn vermeld op prettylittletales.com zijn inclusief de wettelijke BTW, maar exclusief de verzendkosten. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

De kosten voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces als hier sprake van is.

 1. Bestelling/contractafsluiting

Je kunt bestellen via prettylittletales.com.

Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we je bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten we je dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan proberen we de betaling via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal Pretty Little Tales je hiervan op de hoogte stellen en je vragen om contact op te nemen om de terugbetaling af te handelen.

 1. Levering

Pretty Little Tales gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar om je bestellingen digitaal af te leveren of op een woonadres of ophaalpunt in Nederland als het gaat om non digitale producten. 

Pretty Little Tales streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst af te handelen. We streven ernaar om digitale producten direct  na bevestiging van een bestelling te leveren, tenzij anders overeengekomen. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Mocht de levering onverhoopt niet binnen 7 dagen plaatsvinden, dan kun je de bestelling annuleren.

Als je bestelling niet op de geplande datum aankomt, neem dan contact op via het contactformulier op prettylittletales.com

 1. Herroepen van een bestelling

Je kunt je bestelling annuleren of retourneren vanaf de datum waarop je de bestelling hebt geplaatst tot 24 uur na ontvangst van de bestelde artikelen. Als de artikelen aan jou in rekening zijn gebracht, ontvang je het bedrag inclusief de verzendkosten en exclusief de retourkosten terug, mits hiervan sprake is. 

Als u uw bestelling wilt annuleren of retourneren, meldt dit ons schriftelijk, bij voorkeur per mail via info@prettylittletales.com . We zullen proberen om het geld zo snel mogelijk en op dezelfde wijze als waarop je hebt betaald terug te storten uiterlijk 14 dagen na ontvangst van je annulering. Er kan een andere betaalwijze worden gebruikt voor de terugbetaling als je hiervoor toestemming geeft. 

 1. Retourzendingen

Pretty Little Tales garandeert een volledige vergoeding, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf 5 (Herroepen van een bestelling). 

iDeal 

Tijdens het bestelproces wordt je doorverwezen naar je bank om de betaling te voltooien. Je hebt de mogelijkheid om via iDeal te betalen als je gebruikt maakt van online bankieren. Je betaling wordt onmiddellijk van je rekening afgeschreven.

Overige

Je ontvangt een bevestigingsmail.

Je bent verplicht om een correct e-mailadres op te geven en Pretty Little Tales te informeren als je e-mailadres is gewijzigd.

 1. Onze aansprakelijkheid

Onze totale aansprakelijkheid jegens jou voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van je bestelling op prettylittletales.com is beperkt tot het totale bedrag van je bestelling. Het gaat hierbij om uitdrukkelijke en aantoonbare schade. 1. Garantie

Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke fouten wat betreft door ons geleverde goederen, waaronder onvolledige seizoenen of lees materiaal , dan kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud terug te sturen.

 1. Overdracht

Pretty Little Tales behoudt zich het recht voor om eventuele vorderingen tot betaling [inclusief eventuele betalingstermijnen] in verband met de levering van goederen over te dragen aan of onder te brengen bij een derde.

 1. Onschendbaarheid

Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

 1. Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op prettylittletales.com berusten bij Pretty Little Tales en haar dochterondernemingen of licentiegevers. Ieder gebruik van prettylittletales.com of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor je eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Pretty Little Tales.

 1. Bedrijfsinformatie

R

Kamer van Koophandelnummer: 65470044

Privacybeleid

Pretty Little Tales maakt op wettelijke, eerlijke en transparante wijze gebruik van persoonsgegevens.

Pretty Little Tales verzamelt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk, en uitsluitend voor wettelijke doeleinden.

Pretty Little Tales bewaart niet meer gegevens dan noodzakelijk noch langer dan noodzakelijk.

Pretty Little Tales beschermt persoonsgegevens met de vereiste veiligheidsmaatregelen.

Binnen de betekenis van deze Privacyverklaring betekent ‘klant van Pretty Little Tales ‘ een vroegere, huidige en potentiële klant of gebruiker van een product of dienst die wordt aangeboden door een gelieerde onderneming en merk van Pretty Little Tales, bezoekers van onze officiële websites, of community.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens?

De eigenaresse van het platform Pretty Little Tales.

Identiteit van de gegevensverwerker(s) van de Pretty Little Tales Groep.

Rasheida Adrianus

Naar de hierboven vermelde gegevensverwerker(s) van Pretty Little Tales wordt in deze volledige Privacyverklaring individueel of collectief verwezen als “Pretty Little Tales”, “we” of “ons”.

Waar slaan we uw gegevens op?

Je persoonlijke gegevens worden doorgaans opgeslagen in Nederland in ons digitale klantenbestand, welke automatisch wordt aangemaakt door de website, maar kunnen ook, indien nodig, worden overgedragen aan of verwerkt worden in een land buiten de EU/het EER-gebied. Een dergelijke overdracht van je persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetten en zonder je statutaire rechten te ondermijnen.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Jouw wettelijke gegevens zijn uitsluitend beschikbaar en toegankelijk voor wie ze nodig heeft om voorgemelde verwerking uit te voeren. In de mate van het nodige kunnen je gegevens worden gedeeld tussen de ondernemingen en merken van Pretty Little Tales met leveranciers en onderaannemers (verwerkers en sub-verwerkers) die bepaalde taken uitvoeren voor rekening van Pretty Little Tales en met onafhankelijke derde partijen.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Pretty Little Tales is niet gemachtigd om persoonsgegevens te verzamelen, verwerken, gebruiken, op te slaan enz. zonder geldige wettelijke grond. De wettelijkheid kan worden afgeleid uit je toestemming, door een contract, statutaire verplichtingen of uit ons legitieme belang als onderneming. 

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang: 

U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen via het contactformulier op de website.

Recht op portabiliteit: 

Wanneer Pretty Little Tales uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op correctie: 

U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. Als u een Pretty Little Tales account heeft, kunt u uw persoonsgegevens aanpassen op uw account pagina.

Recht op verwijdering:

U hebt het recht om op elk moment de door Pretty Little Tales verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

* u hebt een lopende zaak met de klantenservice

* u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden

* u hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Pretty Little Tales, ongeacht de betalingswijze 

* u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt

* uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten

* indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang: 

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Pretty Little Tales. Pretty Little Tales zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Recht op restrictie:

U hebt in de volgende omstandigheden het recht om Pretty Little Tales te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

* als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Pretty Little Tales, beperkt Pretty Little Tales elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang,

* indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Pretty Little Tales elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens,

* als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens,

* als Pretty Little Tales de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Als je een Pretty Little Tales Account hebt kan je je recht op toegang, overdraagbaarheid en wijziging uitoefenen op je accountpagina’s, waar je je account ook kunt wissen.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Als je klachten hebt over de manier waarop Pretty Little Tales Groep je persoonsgegevens en privacy verwerkt en beschermt heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse autoriteit voor Gegevens bescherming of elke andere bevoegde toezichthoudende overheid in het eigen land.

(Visited 218 times, 1 visits today)